|

Nabídka služeb

Dělení materiálu:

 

Společnost VYKOV Steel disponuje výkonnou řezací linkou. Na této |ince lze dělit hutní materiál až do šířky 5O0 mm. Je možno objednat rovné i úhlové řezy. U většího počtu kusů různých délek nabízímezpracování řezného plánu pomocí speciálního počítačovéhop rogramu tak, aby byly minimalizovány zbytky a odpady zřezání.

Nabízíme také svařování materiálů.

 

delici-linka.jpg

 


Tryskání ocelových profilů.


Společnost VYKOV STEEL nabízí zákazníkům dodání tyčového hutního materiálu a tlustých plechů s otryskaným povrchem. Tryskáním se odstraní zejména okuje, vzniklé při válcování materiálu za tepla, dále se z povrchu materiálů odstraní případná koroze, mastnota nebo jiné znečištění. Tryskání zajišťujeme ve spolupráci s naším dodavatelem. Provádí se na průběžném tryskači pomocí abraziva, které je pomocí metacích kol vrháno velkou rychlostí proti povrchu tryskaného předmětu. Otryskaný materiál se lépe sváří a dále zvyšuje kvalitu konečné povrchové úpravy, zejména nátěrů.

 

tryskani.jpg

 

Doprava materiálu k zákazníkovi:

Společnost VyKoV Steel si uvědomuje, že nedílnou součástí prodeje hutního materiálu je doprava k zákazníkovi.

Proto disponujeme výkonnými dopravními prostředy k její realizaci.

 

vozidlo-man.jpg

Nákladní automobil MAN o nosnosti 4 tuny, vybavený hydraulickou rukou na skládání je ideálním dopravním prostředkem tam, kde není jiná mechanizace pro složení nákladu. Možno využít zejména pro dopravu materiálu na stavbu.

vozidlo-naves.jpg

Návěs o nosnosti 24 tun s možností dopravy materiálu až do délky 15m.

dsc-0523.JPG

Autojeřáb LIEBHERR o nosnosti 25 tun může sloužit pro vykládku našich vozidel s následným uložením materiálu přímo na stavbě přímo na místo určení. Dále jej nabízíme pro montáž ocelových a jiných konstrukcí, například hal, pro manipulaci s břemeny o velké hmotnosti, vyproštění vozidel a podobně.