|

Profil firmy

vykov-profil-firmy.jpg

Prodej hutního materiálu ve Vykovu Prachatice má velmi dlouhou tradici. V roce 1990 zde začal prodávat hutní materiál pan Zdeněk Vymětal jako fyzická osoba. Firma Zdeněk Vymětal - VYKOV působila zejména jako velkoobchod a ze svého skladu v Prachaticích zásobovala své zákazníky po celé republice. Postupně byl vybudován nový prodejní areál, který zajišťoval zvýšení skladovací kapacity a kvalitnější uložení skladovaného hutního materiálu.


Objem obchodů stále narůstal, proto bylo rozhodnuto o transformaci na akciovou společnost VYKOV a. s. Prachatice. Společnost investovala do výstavby nové administrativní budovy a výstavby nové velkokapacitní skladové haly, vybavené nejmodernější skladovou technikou.


V roce 2009 byla založena společnost VYKOV STEEL s. r. o., která začala působit v Rynholci. Tato společnost potom velmi úzce spolupracovala s akciovou společností v Prachaticích. Společnost VYKOV STEEL s. r. o. působila jako regionální prodejce se zaměřením na malé a střední zákazníky.


Postupem doby si v některých případech obě společnosti začaly nežádoucím způsobem konkurovat a mohlo docházet i k matení zákazníků. Proto bylo na začátku roku 2015 rozhodnuto o zatím poslední změně. Činnost společnosti VYKOV a. s. byla mírně utlumena a na trhu začala naplno působit společnost VYKOV STEEL s. r. o. Tím došlo ke zprůhlednění obchodů, finančních toků a pružnější spolupráci mezi hlavním skladem v Prachaticích a pobočkou v Rynholci. Sklady si vzájemně nekonkurují, neboť se jedná o jednu společnost. Současně do společnosti VYKOV STEEL s. r. o. vstoupil nový strategický investor, takže došlo ke změně majetkové struktury. Došlo také k významnému navýšení základního kapitálu, čímž společnost získala vyšší důvěru jak ze strany dodavatelů, tak i svých zákazníků.

 

Výpis z obchodního rejstříku zde.

Obchodní podmínky zde.


Společnost VYKOV STEEL s. r. o. od samého začátku navázala na původní strategii pana Zdeňka Vymětala. Jde jí zejména o to, aby byl zákazník spokojený. Nejde vždy jen o nejnižší cenu, ale o to, aby peníze, které zákazník za hutní materiál zaplatí, byly odpovídající kvalitě materiálu i kvalitě služeb spojených s dodávkou.


Společnost VYKOV STEEL s. r. o. nabízí jako služby zejména přesné řezání rovných i úhlových řezů, svařování, dopravu na místo určení a práce výkonným autojeřábem.